Jak skutecznie zweryfikować kompetencje językowe pracowników?

Coraz więcej firm nawiązuje współpracę z międzynarodowymi partnerami i zagranicznymi klientami. Jest to szansa na zwiększenie wpływów i zasięgów, ale również ogromne wyzwanie dla rekruterów.

Aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, konieczna jest bardzo dobra znajomość języków obcych u naszych pracowników. Wielu z nich w procesie rekrutacyjnym zawyża lub zaniża (nie zawsze świadomie) swoje umiejętności językowe. Zatrudniając osobę na stanowisko wymagające biegłego posługiwania się językiem obcym, pracodawca musi mieć pewność, że przyszły pracownik nie narazi na szwank wizerunku firmy i nie zaprzepaści szans biznesowych. Czy istnieją zatem sprawdzone sposoby, aby skutecznie zweryfikować poziom znajomości języka i wyeliminować nieodpowiednich kandydatów? 

Certyfikaty językowe

Wśród wielu rekruterów panuje przekonanie, że legitymowanie się certyfikatami językowymi jest wystarczającym świadectwem bardzo dobrej znajomości języka obcego. Międzynarodowe certyfikaty, takie jak FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) czy CPE (Certificate of Proficiency in English) mogą uzyskać już uczniowie szkół średnich czy studenci. Od momentu ich uzyskania, a procesem rekrutacji mijają często lata, a kandydaci nie potrafią już posługiwać się językiem tak swobodnie, jak wskazuje na to zdobyty dokument.

Rozmowa kwalifikacyjna – porozmawiajmy po angielsku

„Now, let’s talk in English” – mogą usłyszeć kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej. I choć krótka konwersacja po angielsku jest elementem stosowanym w trakcie wielu procesów rekrutacyjnych, to nie jest ona pozbawiona wad. Zadawane pytania najczęściej dotyczą ogólnych zagadnień, a kandydaci są w stanie doskonale przewidzieć ich zakres. Swobodne opowiadanie o swoim hobby czy wakacjach, nie zawsze gwarantuje sukces w trakcie biznesowych negocjacji. Ta metoda nie sprawdza również zdolności tworzenia tekstów czy czytania za zrozumieniem.

Placement test

Popularne i dostępne bezpłatnie w sieci testy leksykalno-gramatyczne mają sprawdzić wiedzę teoretyczną kandydata – zasób jego słownictwa i znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Takie sprawdziany również mogą okazać się niewystarczającym rozwiązaniem.  Wiele z nich tworzone jest zupełnie dowolnie i uznaniowo, niosąc za sobą ryzyko stronniczych i niepełnych wyników. Internetowe testy nie dadzą nam pełnej odpowiedzi co do przydatności kandydata na dane stanowisko w firmie, gdyż dają jedynie ocenę biernej znajomości języka i jego poziomu zaawansowania na skali CEFR (A1-C2). 

Audyt językowy

Kompleksowy audyt sprawdzający kompetencje językowe pracowników, składa się zazwyczaj z dwóch części – pisemnej i ustnej. W ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować zarówno znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych, jak i praktyczne umiejętności  tworzenie wypowiedzi i stopień płynności mówienia. Obie części przeprowadzane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów, którzy oprócz oceny kompetencji językowych, są również w stanie ocenić adekwatność kandydatów na dane stanowiska w firmie. Dopasowując tematykę rozmowy tak, aby odpowiadała danemu stanowisku pracy i jak najbardziej przypominała sytuacje z jakimi kandydat będzie miał do czynienia na nowym stanowisku pracy. 

Audyt – część pisemna

Kilkanaście, kilkadziesiąt, a może kilkaset pytań? Test on-line powinien składać się z zestawów, ułożonych w taki sposób, aby poziom trudności wzrastał wraz z kolejnymi pytaniami. Istotą testu jest to, aby kandydat w dowolnym momencie mógł go zakończyć i nie przechodził przez wszystkie jego etapy, jeśli jest świadomy, że pytania zaczynają wykraczać poza jego kompetencje językowe. Warto też, aby kandydat miał do napisania tekst w zadanym temacie (chociażby krótkiego e-maila), pozwoli to ocenić samodzielność i poprawność pisania. 

Audyt – część ustna

W trakcie rozmowy audytor ocenia wypowiedzi kandydata pod kątem wielu kryteriów: poprawności gramatycznej, bogactwa językowego, płynności wypowiedzi, swobody i akcentu. Często inicjowane są scenki imitujące sytuacje zawodowe, w których kandydat może potwierdzić swoją gotowość do objęcia nowego stanowiska. Rozmowa trwa zazwyczaj kilkanaście minut – tyle wystarczy doświadczonemu audytorowi na przeprowadzenie skutecznej weryfikacji kompetencji językowych kandydata.

Raport z audytu 

Po wypełnieniu testu i zakończonej rozmowie, audytor dokonuje oceny umiejętności językowych w sześciostopniowej skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Najniższym poziomem znajomości języka wg opisywanej skali jest A1 (beginner, początkujący), a najwyższym C2 (proficiency, zaawansowany). W dalszej kolejności, audytor wskazuje obszary do rozwoju oraz ocenia czy kompetencje językowe kandydata są odpowiednie na stanowisko, na które aplikuje. Kompleksowy audyt językowy, na życzenie zleceniodawcy może również uwzględniać rekomendacje i oferty szkoleń językowych dla przyszłych pracowników.

Jak to wygląda w praktyce? 

Audyt może być przeprowadzony zarówno przez jednostki wewnętrzne (np. dział HR w firmie) lub zlecony doświadczonym podmiotom zewnętrznym. Audyt językowy jest zwykle osobnym etapem rekrutacji.  Biorąc pod uwagę, że w większości pracujemy już zdalnie - audyt językowy też może odbywać się w formule online. Kandydat otrzymuje link do placement testu online, a rozmowa z audytorem odbywa się przez komunikator internetowy. 

Niezależnie od faktu, czy zadanie zlecimy naszym pracownikom czy audytorom z zewnątrz, możemy mieć pewność, że opisany powyżej proces będzie najskuteczniejszym z dostępnych sposobów oceny kompetencji językowych. I choć bywa czasochłonny, to warto poświęcić czas i środki na rzetelne przeprowadzenie audytu. Tylko w ten sposób unikniemy błędów w rekrutacji i zyskamy szansę na rozwój naszej firmy.

 

Autor tekstu: Łukasz Nowicki

Wystarczy nam 14 dni aby uruchomić kurs językowy w Twojej firmie.

4 kroki wdrożenia

  • Audyt językowy i analiza potrzeb
  • Ułożenie grafiku i przypisanie lektorów
  • Przygotowanie programu zajęć
  • Start zajęć

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij