Konferencja Innowacyjna Edukacja: Poznań

Innowacyjna Edukacja - Poznań, to jedna z kilkunastu konferencji organizowanych w Polsce, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w innowacyjnych metodach dydaktycznych.

To także przestrzeń dla spotkania i wymiany doświadczeń nauczycieli zainteresowanych swoim rozwojem. Celem konferencji jest budowanie współpracy pomiędzy osobami, organizacjami i instytucjami, działającymi w obszarze innowacyjnej edukacji.

Organizatorem konferencji jest NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji we współpracy ze Szkołą Językową Lingua Smart i Poznańskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Konferencja adresowana jest w szczególności do:

 • Przedstawicieli samorządu terytorialnego – z naciskiem na przedstawicieli organów prowadzących szkoły  
 • Dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta oraz powiatów otaczających miasta konferencyjne  
 • Działaczy organizacji pozarządowych realizujących oryginalne, innowacyjne projekty edukacyjne, zarówno w ramach formalnych działań oświatowych, jak też i poza nimi  
 • Naukowców specjalizujących się w innowacyjnej edukacji.

W ramach konferencji przewidujemy udział osób reprezentujących trzy dominujące w Polsce nurty innowacyjnej edukacji:

 • Technologie cyfrowe w nauczaniu – przedstawiciele tego nurtu są najliczniejszym w Polsce odłamem innowatorów edukacyjnych, skupionym w ramach grup takich jak Superbelfrzy, Mobilizatorzy Edukacji itp. Wykorzystują oni technologie cyfrowe, ze szczególnym naciskiem na Internet, do podnoszenia jakości edukacji w ramach szkół działających w systemie oświaty  
 • Edukacja alternatywna – silny i mocno integrujący się w ostatnim okresie nurt, związany z ideami takimi jak edukacja demokratyczna, edukacja wolnościowa, szkoły Montessori czy waldorfskie. Osoby i organizacje zaangażowane w taką aktywność działają zarówno w ramach szkół systemowych, jak też i poza systemem, w ramach zorganizowanych grup, wykorzystujących przepisy o edukacji pozaszkolnej.  
 • Lokalne działania profilowane – niejednorodny nurt działań o charakterze lokalnym, związanym z budowaniem świadomości społecznej, aktywizowaniem i wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych form działania, takich jak profilowanie silnych stron za pomocą testów Gallupa czy tutoring.

Co istotne, przedstawiciele tych nurtów nie tylko zwykle nie znają się nawzajem, ale nawet często nie słyszeli o istnieniu inicjatyw należących do nurtu innego niż ich własny. Tymczasem edukacja alternatywna może wiele zaoferować szkołom wykorzystującym technologie cyfrowe i odwrotnie – mądrze wykorzystywany Internet, tablety i komputery idealnie nadają się do wsparcia tysięcy rodziców korzystających z edukacji pozaszkolnej w Polsce. Obydwie grupy mogą zaś na poziomie lokalnym nawiązywać partnerstwa z organizacjami pozarządowymi pracującymi z dziećmi w poszczególnych dzielnicach i uzupełniać nawzajem swoje możliwości, uzyskując efekt synergii.

Celem konferencji jest więc spotkanie przedstawicieli tych środowisk – różnych jeżeli chodzi o sposoby działania – ale powiązanych jeżeli chodzi o cel, w postaci budowania lepszej szkoły. Jednocześnie istotna dla budowania i wspierania synergii między nimi będzie obecność przedstawicieli samorządu terytorialnego, mających możliwość inicjonowania działań w tym obszarze.

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł. Rejestracja pod adresem: http://navigo.org.pl/konferencja/poznan/

Opis wykładów i warsztatów

Prezentacja otwierająca: „Innowacyjna edukacja – co to oznacza w praktyce?”

Współczesna szkoła wymaga korekt przybliżających ją do realiów XXI wieku. W trakcie wystąpienia poznamy główne tendencje rozwoju społeczeństw, wynikające z nich zasadnicze wyzwania, jakie stoją przed edukacją oraz rozwiązania, które mogą na nie odpowiedzieć. Zarysujemy dominujące elementy innowacyjnej edukacji - zdolnej wyposażyć ucznia w kompetencje przyszłości, pozwalające odnaleźć mu się w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, w którym tradycyjna koncepcja wykształcenia do zawodu ulega coraz szybszemu zatarciu.

Panel dyskusyjny: „Bezpieczeństwo w Internecie. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych”

Nowe technologie fascynują, ale także budzą niepokój. Oferują nieznane dotąd możliwości, otwierają na nowe doświadczenia, ale mogą także ograniczać naszą percepcję, zamykać na cenne elementy rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest przygotowanie młodych ludzi do sensownego korzystania z potencjału, jaki oferują. Podczas panelu będziemy zastanawiać się nad warunkami odpowiedzialnego i świadomego użytkowania narzędzi multimedialnych i mediów społecznościowych. Panel oparty będzie na interaktywnej dyskusji między uczestnikami.

Warsztat I: „Jak nauczyć dzieci samodzielnego krytycznego myślenia w dobie Internetu”

Uczniowie otoczeni są obecnie ogromną ilością informacji. Wiele z nich jest fałszywych, część jest niebezpieczna. Dlatego tak ważne jest rozwijanie krytycznego myślenia, opartego na racjonalnej analizie danych, logicznym wnioskowaniu, szukaniu rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, odwołującego się do sprawdzonych reguł badawczych. Podczas warsztatu poznamy konkretne narzędzia, wspierające uczenie krytycznego myślenia, w sposób dopasowany do grupy wiekowej. Warsztat oparty jest na autorskim programie Cogito21, którego celem jest rozwój umiejętności świadomego odbioru treści dostępnych w Internecie i poza nim.

Warsztat II: „Mój Jasiu taki nie jest” – jak rozmawiać z rodzicami, którzy nie przyjmują informacji zwrotnej

Wielu rodziców chętnie współpracuje z nauczycielem i realnie stara się pomóc w edukacji swojego dziecka. Od czasu do czasu zdarzy się jednak taki rodzic, który uparcie nie będzie chciał zaakceptować tego, że powinien podjąć jakieś działania korygujące. W wersji łagodnej, po prostu odmówi przyjęcia negatywnej informacji zwrotnej. W wersji ostrej zacznie atakować nauczyciela i wmawiać mu, że to wszystko wina szkoły, bo “mój Jasiu taki nie jest”. Celem tego warsztatu jest poznanie narzędzi (Trójkąt SAR, Struktura idealnej rozmowy z trudnym rodzicem), które pozwolą zmienić rozmowę z takimi rodzicami w konstruktywny dialog. W jego trakcie prowadzący omówi psychologiczne aspekty relacji nauczyciel-rodzic, nauczyciele poznają i przećwiczą trzy narzędzia a następnie odbędą serię scenek, w których wcielać się będą w role nauczycieli i rodziców, ćwicząc trudne rozmowy.

Warsztat III: „Oni nie chcą się uczyć” – jak sprawić, by uczniowie byli bardziej zaangażowani w trakcie lekcji

Celem tego warsztatu jest poznanie narzędzi, które pomogą nauczycielowi zainspirować uczniów do nauki, bez uciekania się do manipulacji, straszenia karami lub kuszenia obietnicą nagród. W jego trakcie prowadzący przedstawi najnowsze teorie z dziedziny automotywacji oraz neurodydaktyki. Odwoła się także do idei coachingu edukacyjnego i tutoringu. Nauczyciele poznają i przećwiczą kilka narzędzi coachingowych (opartych na autorskim programie „Podróży bohatera”) a następnie odbędą serie scenek, w których będą wcielać się w role nauczycieli i uczniów, ćwicząc sytuacje z codziennego życia szkoły.

Organizatorzy

NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji powstało w roku 2016, aby połączyć w sobie działalność edukacyjną dr Łukasza Srokowskiego i dr Tomasza Tokarza – dwóch rozpoznawalnych na ogólnopolskim rynku ekspertów edukacyjnych. Celem nowego podmiotu jest realizacja działań na skalę całego kraju, podnoszących standardy edukacji i oferujących najwyższej jakości usługi wszystkim podmiotom edukacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem szkół).

Lingua Smart to nowoczesna szkoła językowa działająca w sektorze B2B, która oferuje innowacyjne rozwiązania nauki języków obcych dla firm. Jesteśmy młodym i dynamicznie rozwijającym się zespołem, który stawia sobie ambitne cele i nie boi się wyzwań.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, gdzie naukowcy, start-upy, a także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono ekspertów, na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i proinnowacyjne zainteresowanym klientom. Jesteśmy jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej.  PPNT działa w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laboratorium Wyobraźni jest pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki, skierowanym do rodzin, dzieci i młodych ludzi, mającym na celu w nowatorski sposób rozbudzić ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię, a także zainteresować ich naukami ścisłymi.


Autorka: Joanna Potasznik

Wystarczy nam 14 dni aby uruchomić kurs językowy w Twojej firmie.

4 kroki wdrożenia

 • Audyt językowy i analiza potrzeb
 • Ułożenie grafiku i przypisanie lektorów
 • Przygotowanie programu zajęć
 • Start zajęć

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij