Polityka prywatności

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest LINGUA SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, NIP 9721344800, REGON 526648840, KRS 0001062931, e‑mail: kontakt@linguasmart.pl
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu zawierania i wykonywania umów, marketingu bezpośredniego polegającego na promocji naszych usług oraz realizacji naszego newslettera, a także możliwości przesyłania wiadomości przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez danych osobowych jest:
  1. w zakresie realizacji umów art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w zakresie marketingu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w zakresie newslettera art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. w zakresie danych pobranych przy użyciu formularza kontaktowego - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, a w zakresie umów również dane adresowe.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo –księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych, a w zakresie przetwarzania w celach marketingowych, prowadzenia newslettera oraz korzystania z formularza kontaktowego do czasu zażądania przez Ciebie zaprzestania przetwarzania danych.
 8. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych.
 9. Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych.
  2. sprostowania swoich danych,
  3. żądania usunięcia danych (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Brak jest ustawowego wymogu podania danych, podanie danych nie jest też warunkiem zawarcia umowy (w przypadku newslettera oraz formularza kontaktowego), ale brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz realizację newslettera, a także kontaktowania się przy użyciu formularza kontaktowego.
 12. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem, zamknij